Zwiedzanie

Kontakt i godziny otwarcia

Zwiedzanie Bazyliki jest możliwe codziennie, z wyjątkiem poniedziałku.

Cennik biletów na zwiedzanie kompleksu pocysterskiego:

  • Bilet normalny - 15 zł
  • Bilet ulgowy - 12 zł
  • Bilet z kartą dużej rodziny - 10 zł
  • Bilet promocyjny do Katedry i Muzeum Diecezjalnego - 20 zł
  • Usługa przewodnicka - 80 zł w języku Polskim - 100 zł w języku obcym

Bazylika jest świątynią ciągle używaną, mogą więc następować pewne modyfikacje w dostępności zwiedzania, związane z odbywającymi się w katedrze nabożeństwami.

Bazylika Katedralna w Pelplinie

Plac Mariacki 2, 83-130 Pelplin
Trasa wg. Google Maps

Kociewskie Centrum
Kultury

Aleja Cystersów 4, 83-130 Pelplin
Godziny otwarcia

wtorek - sobota: w godz. 9:00 - 17:00
(niedziela i poniedziałek nieczynne)

Plan Bazyliki Katedralnej w Pelplinie

Poddasze

Zwiedzanie Poddasza Bazyliki katedralnej odbywa się przez cały rok w wyznaczone dni i godziny. Trwa ok. 30 minut w grupach min. 4 i maksymalnie 15-osobowych, wyłącznie pod opieką upoważnionych pracowników. Do zwiedzania poddasza upoważnia wykupienie usługi przewodnickiej. Zasady zwiedzania określa regulamin zwiedzania poddasza bazyliki katedralnej. 

Poddasze Katedry 2024_2a

REGULAMIN ZWIEDZANIA poddasza

logo projektu
Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach VIII osi priorytetowej Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.