Zwiedzanie

Kontakt i godziny otwarcia

Zwiedzanie Bazyliki jest możliwe codziennie, z wyjątkiem niedzieli w godzinach 9.00 - 15.00.

Bazylika jest świątynią ciągle używaną, mogą więc następować pewne modyfikacje w dostępności zwiedzania, związane z odbywającymi się w katedrze nabożeństwami.

Bazylika Katedralna w Pelplinie

Plac Mariacki 2, 83-130 Pelplin
Trasa wg. Google Maps

Diecezjalne Centrum
Informacji Turystycznej

Plac Tumski 1, 83-130 Pelplin
poniedziałek - sobota: w godz. 9:00 - 17:00
w każdą niedzielę informacja dostępna jest w Muzeum Diecezjalnym w godz. 11:30 - 17:00

Plan Bazyliki Katedralnej w Pelplinie

logo projektu
Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach VIII osi priorytetowej Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.