Zwiedzanie

Kontakt i godziny otwarcia

Zwiedzanie Bazyliki jest możliwe codziennie, z wyjątkiem niedzieli i poniedziałku w godzinach 9:00 - 17:00.

Bazylika jest świątynią ciągle używaną, mogą więc następować pewne modyfikacje w dostępności zwiedzania, związane z odbywającymi się w katedrze nabożeństwami.

Bazylika Katedralna w Pelplinie

Plac Mariacki 2, 83-130 Pelplin
Trasa wg. Google Maps

Kociewskie Centrum
Kultury

Aleja Cystersów 4, 83-130 Pelplin
Godziny otwarcia

wtorek - sobota: w godz. 9:00 - 17:00
(niedziela i poniedziałek nieczynne)

Plan Bazyliki Katedralnej w Pelplinie

logo projektu
Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach VIII osi priorytetowej Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.