Kontakt

Bazylika Katedralna w Pelplinie

Plac Mariacki 2, 83-130 Pelplin
Trasa wg. Google Maps

Beneficjent projektu

Diecezja Pelplińska
ul. Biskupa Dominika 11, 83-130 Pelplin

Zwiedzanie Bazyliki jest możliwe codziennie, z wyjątkiem niedzieli w godzinach 9:00 - 17:00.

Bazylika jest świątynią ciągle używaną, mogą więc następować pewne modyfikacje w dostępności zwiedzania, związane z odbywającymi się w katedrze nabożeństwami.

logo projektu
Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach VIII osi priorytetowej Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.